MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI
1 B104ISM4470051 150500000 Poliklinik muayenesi Ayakta tanı ve tedavi hizmeti Değişik 05 Mayıs 2005 tarih ve 25806 sayılı
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği. Madde 5/A
Vatandaş   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
   
T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, adres ve telefon bilgileri beyanı, ücretli hastalar için vezne makbuzu,  yeşil kartlı hastalarda hastanın sağlık karnesi
Hasta Kabul Hekim YOK YOK   1 Gün 130.000 SUNULMUYOR
2 B104ISM4470051   Hekim seçme hakkının kullandırılması Muayene için gelen hastaların istedikleri
hekime muayene olmaları
Hekim Seçme Yönergesi Vatandaş   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
    Muayene olunmak istenilen günde uygun olması
 durumunda hekim ismi bildirilmesi
Hasta Kabul Hekim YOK YOK   1 Gün 130.000 SUNULMUYOR
3 B104ISM4470051   Ultrason Çekilmesi Tanıyı belirlemek amacıyla uygulanan bir tetkik Yataklı Tedavi İşletme Yönetmeliği 115.Madde Vatandaş   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
    Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi
(otomasyon üzerinden yapılır),
Hasta Kabul Hekim YOK YOK   1 Gün 7500 SUNULMUYOR
4 B104ISM4470051   Röntgen çekilmesi Tanıyı belirlemek amacıyla uygulanan bir tetkik Yataklı Tedavi İşletme Yönetmeliği 115.Madde Vatandaş   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
    Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Hasta Kabul Hekim YOK YOK   1 Gün 5500 SUNULMUYOR
5 B104ISM4470051 152000000 Laboratuar tetkikleri (Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Romatizmal testler, Gaitada parazit, gizli kan, ) Tanıyı belirlemek amacıyla uygulanan bir tetkik Yataklı Tedavi İşletme Yönetmeliği 115.Madde Vatandaş   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
    Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Hasta Kabul Hekim YOK YOK   1 Gün 350.000 SUNULMUYOR
6 B104ISM4470051 152000000 Laboratuar tetkikleri (Üçlü tarama testi) Anne karnındaki bebeğin zihinsel durumunun
 değerlendirilmesi
Yataklı Tedavi İşletme Yönetmeliği 115.Madde Vatandaş   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
    Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Hasta Kabul Hekim YOK YOK   7 Gün 1500 SUNULMUYOR
7 B104ISM4470051 152000000 Laboratuar tetkikleri (Alerji Testi) Tanıyı belirlemek amacıyla uygulanan bir tetkik Yataklı Tedavi İşletme Yönetmeliği 115.Madde Vatandaş   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden
 yapılır),
Hasta Kabul Hekim YOK YOK   2 Gün 250 SUNULMUYOR
8 B104ISM4470051 152000000 Laboratuar tetkikleri (Çölyak Testi) Tanıyı belirlemek amacıyla uygulanan bir tetkik Yataklı Tedavi İşletme Yönetmeliği 115.Madde Vatandaş   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
     Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden
yapılır),
Hasta Kabul Hekim YOK YOK   3 Gün 200 SUNULMUYOR
9 B104ISM4470051 152000000 Laboratuar tetkikleri (Kültür) Tanıyı belirlemek amacıyla uygulanan bir tetkik Yataklı Tedavi İşletme Yönetmeliği 115.Madde Vatandaş   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
    Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi, Alınan kültür numunesi Hasta Kabul Hekim YOK YOK   1 Hafta 250 SUNULMUYOR
10 B104ISM4470051 152000000 Patoloji tetkikleri Tanıyı belirlemek amacıyla uygulanan bir tetkik Yataklı Tedavi İşletme Yönetmeliği 115.Madde Vatandaş   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
    Poliklinik muayenesi veya ameliyat sonrası numune alınması ve
hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), tetkik numunesi
Hasta Kabul Hekim YOK YOK     Gün 1300 SUNULMUYOR
11 B104ISM4470051 251170000 İstirahat raporu (sağlık kurulu) düzenlenmesi Kişinin hastalık süresince dinlenmesi ve
 iyileşme sürecinin hızlandırılması için düzenlenen belge
Yataklı Tedavi İşletme Yönetmeliği 22.Madde Vatandaş   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
    İstirahatı veren hekim tarafından düzenlenen, istirahat süresinin belirtildiği rapor  kâğıdı, 4 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı)  Kimlik fotokopisi, yapılan tetkik sonuçları Hasta Kabul 1)Hekim
2)Baştabip Yrd
YOK YOK   1 Gün 30 SUNULMUYOR
12 B104ISM4470051   Malzeme raporlarının düzenlenmesi Kronik  Hastalığı olan hastaların kullanablilecekleri cihazları daha az bir
 ücret karşılığında alınması için düzenlenen belge
  Vatandaş   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
    T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi,  Solunum fonksiyon testi, Çekilen filmler, Akciğer kan gazı ve yapılan tetkik ve tahliller  (6 Yaşından küçük çocuklarda tetkik sonucu istenmez.) Hasta Kabul 1)Hekim
2)Baştabip Yrd
YOK YOK   1 Gün 40 SUNULMUYOR
13 B104ISM4470051 154000000 Adli vakalar için rapor düzenlenmesi Şüpheli durumda bulunan vakalar için
düzenlenen belge
  Vatandaş   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
    Mahkemeden alınan üst yazı, T.C Kimlik Numarası yazılı
(15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi
Acil Vezne Hekim YOK YOK   1 Gün 35 SUNULMUYOR
14 B104ISM4470051 254100000 Hasta Hakları Birimine başvurusunun kabulü ve cevaplanması Hasta ve yakınları tarafından yapılan başvuruların değerlendirilmesi
ve sonuçlandırılması.
Hasta Hakları Yönetmeliği,Hasta Hakları Yönergesi,
Hekim Seçme Yönergesi,Genelge (2007/89),Genelge(2004/117),Genelge(2005/2), Genelge(2005/06)
Vatandaş   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
    Yazılı başvuru yapacak hasta ve yakınlarının kimlik ve adres
beyanlarını doğru yapmaları ve verilen formu doldurarak imzalamaları 
veya Sağlık Bakanlığı sitesinin hasta hakları sayfası üzerinden internet başvurusu
Hasta Hakları Birimi veya
Sağlık Bakanlığı Sitesi
Baştabip Yrd. Başvuru ile ilgili Çalışan personelden
 bilgi isteme
Başvuru sahibine
 cevap yazılması
15 GÜN 15 Gün 70 SUNULUYOR
15 B104ISM4470051   Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi Hasta tarafından kendisi ile ilgili talep edilen
 dokümanların verilmesi
  Vatandaş   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
    Elden takipli ibareli savcılık veya mahkeme yazısı veya Talep dilekçesi, (Kendisi, 18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekili imzalı),  T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, Baştabip 1)Baştabip
2)Baştabip Yrd.
3)Müdür
Bilgi istenen
 birimle
YOK   1 Gün 40 SUNULMUYOR
16 B104ISM4470051 622200000 Şikâyet başvurusuna cevap verilmesi Hasta ve yakınları tarafından yapılan şikayetlerin
 değerlendirilmesi 
  Vatandaş   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
    Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren), Baştabip
Hasta Hakları Birimi
1)Baştabip
2)Baştabip Yrd.
  Başvuru sahibine
 cevap yazılması
  7 Gün 5 SUNULUYOR
17 B104ISM4470051 730100000 Bilgi edinme başvurusuna cevap verilmesi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde başvuru
 sahibine bilgi verilmesi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Vatandaş   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
    Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren) veya elektronik ortamda internet sayfamızdan başvuru Baştabip 1)Baştabip
2)Baştabip Yrd.
Başvuru ile ilgili Çalışan personelden
 bilgi isteme
YOK 15 GÜN 2 Gün 50 SUNULMUYOR
18 B104ISM4470051 251030000 İstirahat Raporu (Tek hekim) Kişinin hastalık süresince dinlenmesi ve
 iyileşme sürecinin hızlandırılması için düzenlenen belge
Yataklı Tedavi İşletme Yönetmeliği 22.Madde Vatandaş   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
    İstirahatı veren hekim tarafından düzenlenen, istirahat süresinin belirtildiği rapor kâğıdı,  T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, Hasta Kabul 1)Hekim
2)Baştabip Yrd.
YOK YOK   1 Gün 300 SUNULMUYOR
19 B104ISM4470051 730000000 İlaç Raporlarının Düzenlenmesi Sürekli aynı ilacı kullanan hastanın bu ilaçları alırken ücret ödemeden  alabilmesi için düzenlenen belge SGK Sağlık Uygulama Teblği 6.1.1.C Vatandaş   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
    İlaç Rapor Kâğıdı, T.C. Kimlik numarası yazılı
(15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,
Hasta Kabul 1)Hekim
2)Baştabip Yrd.
YOK YOK   1 Gün 200 SUNULMUYOR
20 B104ISM4470051 222000000 Organ Bağışı Organ Bağışında bulunmak isteyen bireylerden senet alınması Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon
 Sistemi Yönergesi 30.01.2001 Tarih veSayı 950 
Vatandaş   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
    Organ ve Doku Bağış Senedi Organ Bağış Birimi Başhekim Yrd. YOK YOK   7 Gün 10 SUNULMUYOR
21 B104ISM4470051 900151210 Nöbet Listelerinin Hazırlanması Saat 16:00-08:00 saatleri arasında görevli olacak personel sıralaması Yataklı Tedavi İşletme Yönetmeliği 41.Madde Hastane Çalışanları   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
    Servis sorumluları tarafından hazırlanan nöbet listeleri Personel Servisi 1)Hekim
2)Baştabip
YOK İl Sağlık Müdürlüğü   7 Gün 12 SUNULMUYOR
22 B104ISM4470051 900000000 Göreve başlama yazıları Göreve yeni başlayan personelin başlayışının yapılması 657 Devlet Memurları Kanunu 55. Madde 4/B  Hastane Çalışanları   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
    KPSS Sonuç Belgesi,Noterden onaylı kimlik ve diploma fotokopileri Personel Servisi 1)Müdür Yrd. 2)Baştabip YOK İl Sağlık Müdürlüğü 15 Gün 2 Gün 40 SUNULMUYOR
23 B104ISM4470051 905010000 Görevden ayrılış yazıları Görevden ayrılan personelin ayrılışının yapılması 657 Devlet Memurları Kanunu 94.madde Hastane Çalışanları   MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ
      Personel Servisi 1)Müdür Yrd. 2)Baştabip YOK İl Sağlık Müdürlüğü 15 Gün 2 Gün 20 SUNULMUYOR